top of page

Kullanım Koşulları

Staneg internet sayfasına girdiğinizde, aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız:

Anılan web sayfalarının içeriğinin Telif Hakkı ve işbu web sitesi ve bu sitenin her türlü yasal hakkı Staneg şirketine aittir. Burada açık olarak verilmeyen hiçbir hakka sahip olduğunuzu iddia edemezsiniz. Staneg’in önceden yazılı onayı olmadan içeriğin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da sair şekilde kullanımı, aşağıda yazılı koşullara uygun olmadığı sürece yasaklanmıştır.

Staneg, Staneg web sayfalarını bilgisayarınız üzerinde tarama, bu sayfalardan yalnız kendi kullanımınız için kopya çıktısı almanıza izin vermektedir. Bunların yeniden dağıtımı sadece Staneg’in yazılı iznine tabidir. Staneg web sayfalarındaki her bir belge, söz konusu belge metninde bildirilen ilave koşullara tabi olabilir.

Staneg, web sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez. Staneg, sayfaları dilediği zaman gözden geçirme ya da erişimi kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sayfaların mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ya da satılabilirliğe ya da belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dâhil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir türden garanti verilmemektedir.

Staneg, bu hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan hiçbir dolaylı ya da direkt, arızi veya sürekli, özel ya da genel, müspet veya menfi zarardan, kar kayıplarından ya da iş kesintisinden, söz konusu zarar olasılığı Staneg’e bildirilmiş dahi olsa sorumlu olmayacaktır.

Staneg, kullanıcılar tarafından sitesine konulan içeriği incelemez ve inceleyemez; bu içerikten sorumlu değildir. Staneg, istediği zaman kullanıcılar tarafından konulan her türlü içeriği çıkarabilir.

Staneg, işbu sitenin yayımını sürekli veya geçici olarak, herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın ister belli bir kesim isterse herkes için durdurabilir. Site yayımının bu şekilde durdurulmuş olması yazılı bir akde dayanmayan hiç kimseye Staneg'den bu nedenle bir talepte bulunma hakkı vermez.

bottom of page